skip to Main Content
چرا اسنپ نسبت به اعتراضات مستمر رانندگان بی‌اعتناست؟
۲۴ بهمن ۱۴۰۰
اعتصاب رانندگان موتوری اسنپ که در مجموعه اسنپ باکس فعالیت دارند، از روزهای گذشته ادامه دارد. اعتراض آنها به میزان دریافتی و همچنین کمیسیون بالای اسنپ برای هر سفارش است. به گفته آنها با برداشتی که اسنپ به عنوان حق کمیسیون دارد، چیزی برای آنها نمی‌ماند؛ این در حالی است که ابتدایی‌ترین حقوق آنها نیز رعایت نمی‌شود.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗