skip to Main Content
چرا لازم است برای کودکان قصه بگوییم؟
۲۲ دی ۱۴۰۰
قصه‌خوانی برای کودکان، فضایی ایجاد می‌کند که نشان دهد هر بخشی که در قصه‌مان ساخته‌ایم، سویه دیگری هم برای نگریستن دارد. مثلا یاد می‌گیریم برای ارزیابی‌هایمان، دیدگاه دیگران را هم وارد قصه‌هایمان کنیم و این یعنی رمز شکوفایی!
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗