برای «آزادی» کاری از دستم برنمی‌آید

آرشیو یادداشت‌های

هدیه کیمیایی

تعداد مطالب: 2

تخریب زاغه‌های مهاجران و کودکان ناپدید شده*

تخریب زاغه‌های مهاجران و کودکان ناپدید شده*

پنج روز پیش، زاغه‌ها و خانه‌های مهاجران پاکستانی منطقه قوچه حصار به دستور فرمانداری شهر ری تخریب شد. در پی حمله شبانه و فرار ساکنان، هفت کودک گم شده‌اند که تاکنون، تنها یک نفر از آنها پیدا شده‌ است. گزارش روزنامه قانون در این باره را بخوانید.