هدف تحریم‌ها فشار بر مردم برای شورش است

آرشیو یادداشت‌های

فرشته قاضی

تعداد مطالب: 1

هدف تحریم‌ها فشار بر مردم برای شورش است

هدف تحریم‌ها فشار بر مردم برای شورش استفریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مصاحبه با یورونیوز می گوید که هدف تحریم های امریکا علیه ایران، تحت فشار قرار دادن مردم برای شورش و تغییر حکومت است.
به گفته او «فکر می‌کنند با زیر فشار قرار دادن مردم، باید از آن‌ها مردمی ساخت که برای تغییر اساسی در کشور اقدام کنند این روش قابل قبولی برای آزادیخواهان نیست اما ممکن است چنین اتفاقاتی بیفتد.»