آرشیو یادداشت‌های

فرزانه بهرامی

اولین وظیفه روشنفکرِ مسئول، زندگی بر شاخِ درختان است

اولین وظیفه روشنفکرِ مسئول، زندگی بر شاخِ درختان است

در این چند دقیقه درباره بارون درخت‌نشین حرف می‌زنم. کتابی که بیش از همه‌ کتاب‌های کالوینو دوست دارم. سعی می‌کنم توضیح دهم چرا این متن همیشه در تمام زندگی همراهم بوده و چرا به نظرم نوعی مانیفست سیاسی- اخلاقی است. می‌دانم گفتن از دروس اخلاقی-سیاسی کتابی که در زمان خود...