اولین وظیفه روشنفکرِ مسئول، زندگی بر شاخِ درختان است

آرشیو یادداشت‌های

فرزانه بهرامی

تعداد مطالب: 1

اولین وظیفه روشنفکرِ مسئول، زندگی بر شاخِ درختان است

اولین وظیفه روشنفکرِ مسئول، زندگی بر شاخِ درختان است

کازیموی اشراف‌زاده از پدر و خانواده رو بر می‌گرداند و بالای درختان بلوط سکنی می‌گزیند. او می‌تواند از درختی به درختی دیگر بپرد و سفر کند و از زاویه‌ای نو به دنیای پایین نگاه کند. این داستان کتاب بارون درخت نشین نوشته ایتالو کالوینو است. اومبرتو اکو، کازیمو را روشنفکر ایده‌آل می‌داند چرا که قادر است روحیه انتقادی را همیشه حفظ کند.