skip to Main Content
قانونی برای توقف ناقص‌سازی‌ جنسی وجود ندارد
تیغی به‌نام سنت بر بدن زنان
۱۸ اسفند ۱۳۹۵
ختنه زنان در ایران با وجود سرپوش‌هایی که بر آن گذاشته می‌شود همچنان در برخی مناطق جنوبی و غربی ایران رواج دارد. دولت هنوز حاضر نشده این موضوع را بپذیرد و قوانین جامعی برای منع ناقص‌سازی جنسی زنان در ایران وجود ندارد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗