اختلالِ کار شیفتی و عادی‌سازی خستگی

آرشیو یادداشت‌های

ال گاویِرو روخو

تعداد مطالب: 1

اختلالِ کار شیفتی و عادی‌سازی خستگی

اختلالِ کار شیفتی و عادی‌سازی خستگی

بدن به واسطه فرسودگی خود و به سبب طبیعت شکننده‌ای که دارد، در برابر ادغام شدن درون فرایند تولید سرمایه‌داری مقاومت می‌کند. و دقیقا همینجا است که صنعت پزشکی مداخله می‌کند، تا گام دیگری در جهت پروژه دیرینه سرمایه‌داری برای منضبط کردن بدن انسان بردارد.