skip to Main Content
اختلالِ کار شیفتی و عادی‌سازی خستگی
۱۴ تیر ۱۳۹۵
بدن به واسطه فرسودگی خود و به سبب طبیعت شکننده‌ای که دارد، در برابر ادغام شدن درون فرایند تولید سرمایه‌داری مقاومت می‌کند. و دقیقا همینجا است که صنعت پزشکی مداخله می‌کند، تا گام دیگری در جهت پروژه دیرینه سرمایه‌داری برای منضبط کردن بدن انسان بردارد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗