شایعه سم‌پاشی میانکاله و ترویج یک رویه

آرشیو یادداشت‌های

الهه موسوی

تعداد مطالب: 1

شایعه سم‌پاشی میانکاله و ترویج یک رویه

شایعه سم‌پاشی میانکاله و ترویج یک رویه

جنگ میان جامعه محلی و سازمان‌های محافظ محیط‌زیست می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به زیست بوم وارد کند. حفاظت مشارکتی روشی است که می‌تواند جلوی این جنگ را بگیرد.