آرشیو یادداشت‌های

دارنل مور

پیرامون عشق، همدلی و لذت در عصر نئولیبرالیسم

پیرامون عشق، همدلی و لذت در عصر نئولیبرالیسم

در این عصر، در عصر گذار سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم، بی‌حسی آرزو است و اروتیسم واهمه. آدری لرد، در مقاله حالا کلاسیک خود، «کاربردهای اروتیک: اروتیک به مثابه قدرت» به درستی آن را «هراس از احساس» نام می‌گذارد. در این مقاله، لرد، شگون آینده‌ای را می‌دهد که در آن «خوبی» به...