دیوانه آن‌هایی هستند که هنوز «می‌توانند»

آرشیو یادداشت‌های

کنستانتین نووتنی

تعداد مطالب: 1

دیوانه آن‌هایی هستند که هنوز «می‌توانند»

دیوانه آن‌هایی هستند که هنوز «می‌توانند»

افسردگی و خودکشی دو مفهموم کلیشه‌زدایی نشده در بسیاری جوامع‌اند. اما آیا این اطلاعات غلط و ناقص در راستای تثبیت وضع موجود عمل می‌کنند؟