حیات ما در گرو مراقبت از یکدیگر است

آرشیو یادداشت‌های

کلیو چانگ

تعداد مطالب: 1

حیات ما در گرو مراقبت از یکدیگر است

حیات ما در گرو مراقبت از یکدیگر است

این‌گونه نیست که مصیبت از در وارد شود و سرمایه‌داری قادر به مقابله با آن نباشد؛ مصیبت خودِ سرمایه‌داری‌ست.