skip to Main Content
چطور اقتصادِ «توجه» در حال براندازیِ حق انتخاب و دموکراسی ماست؟
رسانه‌های مدرن تا چه حد روی استقلال فکری ما تأثیر می‌گذارند؟
۱۹ فروردین ۱۳۹۷
جیمز ویلیامز نامزد درجه دکتری در رشته‌ آزمایشگاه اخلاق دیجیتال و برنده بالاترین جایزه گوگل هرچند عاشق رمان‌های دنیای قشنگ نو و ۱۹۸۴ است ولی در دفتر لندن گوگل کار می‌کند. مجله‌ی «ناتیلوس» برای بحثی درباره‌ی قدرتِ تشویش‌آمیزِ اقتصادِ توجه در عصر مدرن با ویلیامز گفتگو کرده است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗