skip to Main Content
فضاهای عمومی شهرها قربانی خصوصی‌سازی می‌شوند
۲۶ فروردین ۱۳۹۵
بسیاری از پارک‌ها، میادین، و حتی پیاده‌روهای شهرهای مختلف جهان خصوصی‌شده‌اند یا در حال خصوصی‌شدنند. با خصوصی‌شدن این فضاهای سابقا عمومی قوانین ناگفته‌ای به ما تحمیل می‌شود؛ ساعت استفاده مشخص، ممنوعیت برگزاری تجمع، ممنوعیت خواب و ... .
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗