فضاهای عمومی شهرها قربانی خصوصی‌سازی می‌شوند

آرشیو یادداشت‌های

بردلی ال‌گرت

تعداد مطالب: 1

فضاهای عمومی شهرها قربانی خصوصی‌سازی می‌شوند

فضاهای عمومی شهرها قربانی خصوصی‌سازی می‌شوند

بسیاری از پارک‌ها، میادین، و حتی پیاده‌روهای شهرهای مختلف جهان خصوصی‌شده‌اند یا در حال خصوصی‌شدنند. با خصوصی‌شدن این فضاهای سابقا عمومی قوانین ناگفته‌ای به ما تحمیل می‌شود؛ ساعت استفاده مشخص، ممنوعیت برگزاری تجمع، ممنوعیت خواب و ... .