آرشیو یادداشت‌های

بهزاد ملک‌پور

«پروبلم شهری»: ردیّه‌ای بر تخصص‌گراییِ شورای شهر

«پروبلم شهری»: ردیّه‌ای بر تخصص‌گراییِ شورای شهر

سرانجام برخی از گروه‌هایِ سیاسیِ فعال در انتخابات پنجم شورای شهر در پی ماه‌ها رایزنی ـ‌که درباره‌ی آن چیز چندانی نمی‌دانیم‌ـ در هفته‌های اخیر، «تخصص‌گرایی» را به عنوان معیار اصلی خود برای گزینش افراد انتخاب کرده‌اند. [۱] انتشار این عبارت در سطح و قلمروی عمومی جامعه و...
چرا فروشنده فیلم خوبی نیست؟

چرا فروشنده فیلم خوبی نیست؟

ناتوانی در پروبلماتیزه کردنِ سوژه‌هایِ رواییِ ملتهبِ «تجاوز» و «خیانت»، مشکلِ اصلیِ فیلم فروشنده است. این تفسیر من مبتنی بر خوانش پیوسته نظامِ بازنماییِ سمعی ـ بصریِ فیلم با توجه به مبانی نظری و مقدمات بیانِ پروبلم است و نخستین قاعده این خوانش، توضیح صحنه‌های فیلم با...

Send this to a friend