ارتش آمریکا در جستجوی چی‌توز

آرشیو یادداشت‌های

آناستاسیا سالسدو

تعداد مطالب: 1

ارتش آمریکا در جستجوی چی‌توز

ارتش آمریکا در جستجوی چی‌توز

یادداشت پیش‌رو با دنبال کردن ماجراهای تغییرات در ذائقه غذایی و نقش ارتش و نیروهای نظامی خصوصا در آمریکا، فرآيندهای طی شده حول تغییر «پنیر» را پی‌ می‌گیرد و به چگونگی شکل‌دهی به ساده‌ترین و روزمره‌ترین کنش‌های انسانی می‌پردازد؛ غذا خوردن.