skip to Main Content
بسط تدریجی مفهوم «کار عاطفی»
۱۸ آبان ۱۳۹۸
«کار عاطفی» مفهومی رایج در ادبیات فمینیستی‌ست؛ اما اینکه چه کاری عاطفی محسوب می‌شود و چه کاری نه، محل بحث است. آرلی هوکسچایلد مبدع این اصطلاح، نظر خود را درباره بسط آن به حوزه‌های مختلف مطرح می‌کند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗