skip to Main Content
محمود درویش نماد فرهنگ عرب در سال 2018 شد
به نیابت از کلمه و فلسطین
۱۴ آذر ۱۳۹۶
کمیته فرهنگ عرب درکازابلانکای مراکش، محمود درویش را به‌عنوان نماد فرهنگ عرب در سال 2018 انتخاب کرده است؛ 10سال پس از خاموشی شاعر. کمیته فرهنگ عرب درکازابلانکای مراکش، محمود درویش را به‌عنوان نماد فرهنگ عرب در سال 2018 انتخاب کرده است؛ 10سال پس از خاموشی شاعر.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗