تصمیم تاریخی سوئد: آیا سوئد به قطار راست‌گرای اروپا می‌پیوندد؟

آرشیو یادداشت‌های

امیرسپهر نوربخش

تعداد مطالب: 1

تصمیم تاریخی سوئد: آیا سوئد به قطار راست‌گرای اروپا می‌پیوندد؟

تصمیم تاریخی سوئد: آیا سوئد به قطار راست‌گرای اروپا می‌پیوندد؟

سوئد در آستانه انتخابات است. آیا انتخابات پیش‌رو صحنه سیاسی این کشور را تغییر می‌دهد؟ یادداشت زیر به احزاب درگیر در انتخابات و به طور خاص حزب دموکرات پرداخته است. این حزب با سیاست‌های مهاجرستیز و دست‌راستی‌‌اش برای اولین‌بار ممکن است پیروز انتخابات باشد.