skip to Main Content
خادمان بی‌اجر و گورستان بی‌نشان کرونایی‌ها در لنگرود
ویروس مرگ در جدال با نابرابری‌ها جان می‌گیرد
۳۰ فروردین ۱۳۹۹
وقتی کرونا در اسفند ۹۸ آغاز شد نام لنگرود هم در میان چند شهرستان پرحاشیه گیلان بُر خورد و پس از مدتی همه‌ی خبرها اسم «بیمارستان امینی» این شهر را از همه تریبون‌ها فریاد می‌زدند. اما در آن روزهای سخت بر کادر بیمارستان امینی لنگرود چه گذشت؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗