skip to Main Content
پوشش بحران‌‌ در فقدان رسانه‌های مستقل در ایران
۲۵ فروردین ۱۳۹۹
نقش رسانه‌های عمومی مثل رادیو و تلویزیون در مدیریت بحران‌ها، نقشی اساسی و تاثیرگذار است. حالا در کشوری که اعتماد جمعی به رسانه‌های عمومی هر روز کاهش پیدا می‌کند، چطور بحران‌ها پوشش داده می‌شوند؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗