skip to Main Content
چرا محصولات کشاورزی صادراتی برگشت می‌خورد؟
کود سفید؛ متهم ردیف اول
۱۴ دی ۱۴۰۰
سیاست وزارت جهاد کشاورزی در دهه‌های گذشته این بود که کشاورزان را تا آنجا که می‌شود به مصرف سم و کود تشویق کند، اما وقتی ساختار زراعت ایران بر پایه سم و کود بنا شد، وزارتخانه کمترین مسئولیتی را در قبال آموزش مصرف درست به کشاورزان نپذیرفت.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗