skip to Main Content
تبعات سیاسی‌اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
آمارتیا سن: ترک اتحادیه اروپا نتیجه وحشت‌زدگی است
۱۹ تیر ۱۳۹۵
پیشنهاد ترک اتحادیه اروپا مولود وحشت‌زدگی است. باید دانست که استدلال پشت پرده این وحشت‌زدگی، عجولانه و ضعیف است و باید فهمید که هول و اضطراب به‌ندرت ثمره خردمندانه‌ای به بار می‌آورد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗