skip to Main Content
سوزان سانتاگ برای عکاسی چه کرد؟
۷ تیر ۱۳۹۹
سانتاگ از موقعیت یک آماتور، ایده‌های رادیکالش درباره عکاسی را به طرزی متقاعدکننده می‌نوشت و مورد توجه عموم قرار می‌گرفت. همین انتقادها و بدگویی‌هایی نسبت به کار او در پی داشت. اما گذشته از این‌ها، سانتاگ برای عکاسی چه کرد؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗