معماری یک‌درصدی‌ها

آرشیو یادداشت‌های

الکس کوکوتاس

تعداد مطالب: 1

معماری یک‌درصدی‌ها

معماری یک‌درصدی‌ها

امروز معماران بزرگ و ستاره‌های معماری اغلب پروژه‌های خود را برای ثروتمندان و یا به هدف جهانی‌سازی بنایشان می‌سازند. اما همیشه هدف معماری اینها نبوده. آیا امروز هم معماری دیگری ممکن است؟