الکس کالینیکوس
الکس کالینیکوس
الکساندر تئودور کالینیکوس (متولد ۲۴ ژوئیه ۱۹۵۰ در رودسیای جنوبی - هم‌اینک ساکن در زیمباوه)، نظریه‌پرداز سیاسی با گرایش تروتسکیسم است. وی عضو کمیته مرکزی حزب کارگران سوسیالیست و دبیر بین‌المللی آن است. هم‌چنین سرپرست مرکز مطالعات اروپایی در کالج کینگ لندن است. کالینیکوس ویراستاری مجله‌ی ''سوسیالیسم بین‌المللی''، مجله‌ی نظری (تئوریک) حزب کارگران سوسیالیست، را بر عهده دارد.
اهمیـت کنونی تونی کلیـف برای سوسـیالیـسم

اهمیـت کنونی تونی کلیـف برای سوسـیالیـسم

کلیف از لحاظ سیاسی مخالف بازنگری در سنت مارکسیسم انقلابی بود: هنگامی که استبداد استالینیستی، گونه‌ای از سرمایه‌داری دولتی بود بنابراین هنوز مفهوم مارکس از «خودرهایی طبقه کارگر» واقعیتی زنده است. کلیف شعار «نه واشنگتن، نه مسکو: اما سویالیسم بین‌المللی» را اختیار کرد.

مارکس؛ طعنه و اسطوره

مارکس؛ طعنه و اسطوره

مجموعه‌ای از اسطوره‌های همیشگی درباره‌ی سرشت اندیشه‌ی کارل مارکس وجود دارد. هیچ‌کدام از این اسطوره‌ها جدید نیستند- اغلب آن‌ها توسط نخستین منتقدان مارکس یک قرن پیش صورت‌بندی شدند. اما این اسطوره‌ها از طریق نظام آموزشی و رسانه‌های جمعی، به‌ویژه در گستره‌های عظیم‌تر و ظاهراً پیچیده‌ترشان تداوم یافته‌اند. این اسطوره‌ها به زعم من محتوای حقیقی اندیشه‌ی مارکس را به نادرست جلوه می‌دهند. در ادامه به پنج فقره از این اسطوره‌های عمیقاً جاافتاده اشاره می‌کنم.