آمار خشونت‌های خانگی علیه زنان غیرقابل چشم‌پوشی است

آرشیو یادداشت‌های

احمد زاهدی لنگرودی

تعداد مطالب: 1

آمار خشونت‌های خانگی علیه زنان غیرقابل چشم‌پوشی است

آمار خشونت‌های خانگی علیه زنان غیرقابل چشم‌پوشی است

هدف از وضع قانون منع خشونت خانوادگی ترویج خشونت از راه دامن زدن به انتقام یا تشویق زنان به مقابله به مثل نیست؛ هدف آن است که خشونت هرچه سریع‌تر متوقف شود و خشونت‌دیده در امنیت قرار بگیرد.