skip to Main Content
آکادمی روانپزشکی کودکان و نوجوانان آمریکا
سوءاستفاده جنسی از کودکان
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
با مروری بر اخبار روزهای گذشته، بار دیگر لزوم توجه و حساسیت به امر آموزش کودکان برای آگاهی بیشتر نسبت به این موضوع و جلوگیری از آن، بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. سوءاستفاده جنسی از کودکان چیست و باید چگونه با آن مواجه شویم؟ یادداشت زیر از آکادمی روانپزشکی کودکان و نوجوانان آمریکا می‌کوشد به این سوالات پاسخ دهد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗