۱۸ کالای اساسی به دستور دولت گران می‌شود

۱۸ کالای اساسی به دستور دولت گران می‌شود

به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت و تجارت، دولت دستور داده است که ۱۸ کالای اساسی تا ۶٪ گران شوند. نعمت‌زاده گفته که با توجه به هزینه‌های تولید و تورم امکان بازنگری در این ۶٪ هم وجود دارد.

مطابق مصوبه دولت گرانی بیشتر از ۶٪ کالاهای اساسی باید به تایید هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برسد.

این هیات از نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصادی، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی تشکیل شده است. اتاق بازرگانی، نماینده بخش خصوصی، به دولت بسیار نزدیک است و رئیس سابق آن رئیس دفتر رئیس جمهور است.