گرافیتی روی دیوار افتخار در دانشگاه تهران

گرافیتی روی دیوار افتخار در دانشگاه تهران

گرافیتی،دیوار موسوم به دیوار افتخار در دپارتمان هنرهای نمایشی دانشگاه تهران را پوشاند.

دانشجویان دپارتمان هنرهای نمایشی دانشگاه تهران صبح چهارشنبه متوجه شدند دیوار افتخار این دپارتمان تبدیل به یک اثر گرافیتی شده‌است.

دیوار افتخار‏ از طرف دپارتمان آموزشی هنرهای نمایشی دانشگاه تهران و به مناسبت پنجاهمین سالگرد راه‌اندازی این گروه ساخته و تزئین شده بود. در این دیوار، عکس‌هایی از فارغ‌التحصیلان سرشناس این دپارتمان نصب و البته بعضی هم در این فرایند حذف شده بود.

گرافیتی به نقاشی دیواری با مضامین اعتراضی گفته می‌شود و با توجه به شعارهای نوشته شده روی این دیوار گرافیتی‌کاران خواسته‌اند اعتراض خود را به سیستم دانشگاهی و آموزشی دپارتمان هنرهای نمایشی دانشگاه تهران نشان دهند.