لیبی در سالِ ۲۰۱۱ صحنه‎ی نبردِ نیروهای داخلی بود، این بحران به انقلابِ لیبی نیز معروف است، گرچه آمارِ مشخصی از کشته‌شدگانِ این جنگ دردست نیست اما شورای ملی انتقالی لیبی، تعدادِ کشته‌شدگان را حدود ۳۰ هزار نفر تخمین زده‌است.

تیم هثرینگتن، خبرنگار و عکاسِ بریتانیایی این رخداد را از دریچه‌ی دوربین‎اش روایت می‎کند. بازنشرِ این عکس‌ها در حالی‌است که لیبی شاهدِ سومین دوره از جنگ‎های داخلی از سالِ ۱۷۹۵ تا کنون است.

Send this to a friend