بخش وسیعی از جنگل‌ها و مراتع به طور غیرقانونی واگذار شده‌اند

بخش وسیعی از جنگل‌ها و مراتع به طور غیرقانونی واگذار شده‌اند

نایب رئیس هیات تحقیق وتفحص از سازمان جنگل‌ها و مراتع گفت: « متاسفانه بخش وسیعی از اراضی تحت نظارت سازمان جنگل‌ها و مراتع به شکل غیرقانونی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده است.»

علی ایرانپور به سایت رسمی مجلس گفت که ابهاماتی درباره عملکرد مسئولان سازمان جنگل‌ها و مراتع وجود دارد و تخلفاتی از سوی آنان انجام شده است.

واگذاری زمین‌های جنگلی و کشاورزی به قیمت ارزان و سپس تبدیل کاربری آنها و افزایش قیمت یک شبه زمین، سود آسان و سرشاری را نصیب رانت‌خواران می‌کند.