صدای زنانه عامل قرارداد نبستن با استاد دانشگاه

صدای زنانه عامل قرارداد نبستن با استاد دانشگاه

دانشگاه خواجه‌نصیر صلاحیت عمومی دکتر قاسم اکسیری‌فرد را به علت داشتن صدای زنانه رد کرد.

اکسیری فرد که از سوابق برجسته‌ای در رشته ریاضی فیزیک و علوم اعصاب برخوردار است گفت که دانشگاه تا ماه‌ها علت رد صلاحیت او را به وی اعلام نمی‌کرد تا آنکه یک روز او بلندگوی مسجد دانشگاه را به دست گرفت و وضعیت خود را به دانشجویان توضیح داد و خواهان پاسخ‌گویی درمورد رد صلاحیتش شد. او می‌گوید پس از این  اعلام شد که دلیل رد صلاحیت وی این بوده که صدایش نازک است و به‌اصطلاح آنان صدای زنانه‌ای دارد، و اساتید احتمال داده‌اند او در کلاس درس مورد تمسخر دانشجویان قرار بگیرد.

این در حالی‌ست که او در میان دانشجویان از محبوبیت بالایی برخوردار است و ۴۳۰ امضا از سوی دانشجویان دانشگاه خواجه‌نصیر و ۷۷ امضا از اساتید فیزیک در حمایت از خود دارد.

بنا به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی اخذ مجدد تأییدیه صلاحیت عمومی الزامی است.

برای استخدام در ایران معمول است که صلاحیت‌هایی غیرمرتبط با اصل کار و حرفه مورد نیاز در نظر گرفته شود.