اختلال اینترنت در ایران

اختلال اینترنت در ایران

دسترسی به اینترنت در تهران و چند شهر دیگر، از جمله مشهد و اصفهان و تبریز دچار اختلال شده است.

سرعت اینترنت آی‌اس‌پی‌های مختلف پایین آمده و برخی وبسایت‌ها به دشواری باز می‌شوند.

دیتای گوشی در همراه اول و ایرانسل هم در برخی مناطق قطع شده است.

پایین آمدن سرعت اینترنت با افزایش قیمت بنزین و ایجاد ترافیک در برخی شهرها و برف غافلگیرکننده در تهران همزمان شده است.