آبان ۵۱:‌ تبریک تولد ولیعهد در کیهان بچه‌ها

آبان ۵۱:‌ تبریک تولد ولیعهد در کیهان بچه‌ها

آبان ۱۳۵۱: مجله کیهان بچه‌ها تولد ولیعهد ایران تبریک گفته است.

عباس یمینی‌شریف برای تبریک شعری سروده و این مجله از طرف خود و «همه فرزندان ایران این روز فرخنده و باشکوه را به شاهنشاه آریامهر و شهبانوی مهربان و خاندان جلیل سلطنت و ملت ایران» تبریک گفته و از خداوند می‌خواهد که وی را در پناه خویش همواره عزیز و گرامی بدارد.

مبنع تصویر: ماهی سیاه کوچولو