اسفند ۵۷: برخورد با «مزاحمین بانوان»

اسفند ۵۷: برخورد با «مزاحمین بانوان»

از اولین مواردی که بعد از انقلاب باعث اعتراض بخشی از مردم شد مسأله حجاب بود. با زمزمه‌های اجباری شدن حجاب گروهی از مخالفان در روز جهانی زن مصادف با ۱۷ اسفند‌ ۱۳۵۷ به خیابان آمدند و به این موضوع اعتراض کردند. با بالاگرفتن تنش در مورد حجاب و درگیری‌های پیش آمده، دفتر رهبر انقلاب اطلاعیه‌ای صادر کرد که دو روز بعد در ۱۹ اسفند ۱۳۵۷ در روزنامه اطلاعات منتشر شده است.

بر اساس این اطلاعیه کسانی که برای زنان ایجاد مزاحمت کرده‌اند «گروهی جنایتکار و خیانت‌پیشه تحت عنوان کمیته» بودند و کمیته‌های انقلاب باید با عاملین این برخورد‌ها به شدت مقابله کنند.