انتقادات نمایندگان مجلس چند ماه پیش از انقلاب

انتقادات نمایندگان مجلس چند ماه پیش از انقلاب

۲۳ شهریور ۱۳۵۷: نمایندگان مجلس در نطق‌های آتشین به انتقاد از وضعیت موجود پرداختند.

با بالا گرفتن اعتراضات در ماه‌های پیش از انقلاب، در حالی که شریف امامی در تلاش برای ترمیم رابطه دولت با روحانیت بود، برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی ایران هم از وضعیت موجود انتقاد کردند.

به گزارش روزنامه اطلاعات، این اعتراضات به انتظار مردم در صف‌ بر گوشت یخزده و اتوبوس محدود نشده و پیشنهاد تشکیل دادگاه‌های انقلابی برای مبارزه با فساد مطرح شد.