قطع بودجه آژانس امداد و اقدام سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی توسط دولت ترامپ

قطع بودجه آژانس امداد و اقدام سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی توسط دولت ترامپ

دولت ترامپ بودجه آژانس امداد و اقدام سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی را قطع کرده است.

این آژانس از پروژه‌های آموزش و پرورش، خدمات درمانی و خدمات اجتماعی برای پناهندگان فلسطینی در کشورهای اردن، لبنان، سوریه، و فلسطین حمایت می‌کند.

این آژانس از سال ۱۹۴۸ و با تشکیل کشور اسرائیل شکل گرفته و بودجه‌اش اکنون در حود یک میلیارد و صد میلیون دلار است.

آمریکا که تا پیش از این یک‌سوم بودجه این آژانس را تامین می‌کرد دیگر کشورها را به کم‌کاری در این زمینه متهم کرده است.

رئیس این سازمان از دیگر کشورها درخواست کرده خلا به وجود آمده را با کمک‌های خود پرکنند.