آزمایش بکارت در افغانستان ممنوع می‌شود

آزمایش بکارت در افغانستان ممنوع می‌شود

سیاست‌های تازه در افغانستان، آزمایش بکارت را در کلیه مراکز بهداشتی و درمانی رسما ممنوع می‌کند.

سازمان بهداشت جهانی آزمایش بکارت را به دلیل بی‌اعتباری، غیرعلمی و تبعیض‌آمیز بودن محکوم کرده است.

با وجود این که پیشتر دولت افغانستان وعده داده بود که این آزمایش‌ را ممنوع می‌کند، موارد زیادی از انجام آزمایش گزارش شده است.