جسور و بی‌حوصله

جسور و بی‌حوصله

دانشجوهای مد، تابلوهای ماهیگیری و قماربازهای صف‌کشیده، همه‌ی این‌ها باعث شد دوربین ماریو کارنیچلی، عکاس ایتالیایی روی آمریکا ثابت بماند. عکس‌های پیش‌رو مجموعه‌ای است در تلاش برای ثبت دهه‌ی شصت آمریکا، دوران اوج رویای امریکایی.

اگرچه نمود‌های این رویا در قرن نوزدهم و با رویداد‌هایی از جمله کشف و بهره‌بردای طلا در کالیفرنیا و شکل‌گیری مفاهیمی از قبیل دموکراسی آمریکایی عجین است، اما ریشه‌ این رویا در قرن ۱۸ و اعلام استقلال آمریکا است. تصویری از یک آرمان‌شهر که در آن «همه» از زندگی‌ای غنی‌تر و بهتر بهره‌مند خواهند شد. کاریو کارنیچلی، در این مجموعه ملالی را در واقعیت این تصویر ثبت می‌کند، که اگرچه شباهتی به رویای قرن ۱۸ ندارد، اما بسیار آمریکایی است.