هفته گذشته در جهان به روایت تصویر

هفته گذشته در جهان به روایت تصویر

از تظاهرات در غزه تا تخلیه‌ شهرها در سوریه، آن‌چه در هفته‌ی پیش گذشت از نگاه دوربین بهترین عکاسان خبرنگاری جهان.