پیام صلح پاپ

پیام صلح پاپ

پاپ بندیکت پانزدهم در سال ۱۹۱۵ پیشنهاد صلحی را  به دُوَل درگیر در جنگ اول بین‌الملل ارائه می‌دهد. بر اساس گزارش روزنامه عصر جدید این پیشنهاد از طرف دولت آمریکا به عنوان نشانه‌ای از اراده کشورهای متحد برای صلح معرفی شده. قبل از این پیشنهاد، پاپ در یک نامه (Exhortatio) کشورهای درگیر در جنگ را به صلح تشویق کرده بود. در سومین سال جنگ او به‌عنوان نیروی بی‌طرف دوباره پیشنهاد آتش‌بس به طرف‌های درگیر در جنگ و ایجاد نهادی بین‌المللی و قضایی را به منظور جلوگیری از جنگ‌های احتمالی بین کشورها داد. پاپ بندیکت به دلیل اقدامات ضد جنگش به پاپ صلح مشهور است. اقدامات بندیکت پانزدهم را می‌توان استثنایی در طول تاریخ واتیکان دانست. سیاست کلی واتیکان، حداقل تا پایان جنگ دوم جهانی، استفاده از تخاصمات بین‌المللی در جهت حفظ منافع کلیسای کاتولیک بوده.