وزیر کشور:‌ استفاده از ماهواره به نفع مردم و کشور نیست

وزیر کشور:‌ استفاده از ماهواره به نفع مردم و کشور نیست

آنتن‌های ماهواره از زمان حضور خود در ایران به دلیل از بین بردن انحصار رسانه‌ی تصویری حکومتی، مشکل‌زا تلقی شده‌اند.

محمد بشارتی، وزیر کشور، در ۲۹ فروردین ۱۳۷۴ اعلام کرد: «ما مطمئنیم که بیش از ۸۰ درصد مردم متوجه زیان‌های برنامه‌های ماهواره شده‌اند و خود درصدد جمع‌آوری تجهیزات استفاده از ماهواره‌ هستند.»

داستان موش و گربه در مورد آنتن‌های ماهواره‌ای اکنون بیش از ۲۰ سال است که ادامه دارد.