راهپیمایی در اسلام‌شهر

راهپیمایی در اسلام‌شهر

از کم و کیف شورش فروردین ۱۳۷۴ در اسلامشهر اطلاعاتی کمی در دسترس است. با افزایش نرخ کرایه حمل و نقل به دلیل تورم عمومی در کشور مردم اقدام به بستن جاده تهران ساوه کرده و در خیابان با نیروهای حکومتی درگیر شدند.

راهپیمایی که خبر آن در روزنامه جمهوری اسلامی آمده بعد از پایان درگیری‌ها و برای اعلام حمایت از دولت انجام شد. امام جمعه اسلام‌شهر در این راهپیمایی هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت را «نور چشم ملت ایران» خواند.

بنا به آمار رسمی بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۱۳۷۳ در حدود ۳۵ درصد بوده و در سال ۱۳۷۴ به حدود ۵۰ درصد رسید.