رقابت کشورهای خارجی در ایران

رقابت کشورهای خارجی در ایران

رقابت بین کشورهای مرکز برای در دست گرفتن انحصار بازار کشورهای پیرامون در بسیاری از موارد منجر به جنگ‌های طولانی مدت بین این کشورها شده است اما کمتر بر روابط سرمایه‌گذاران تأثیر گذارده.

بر اساس این گزارش مربوط به سال ۱۲۹۲ شمسی ضاربان روس دستان یک تاجر آلمانی را در شهر مشهد با قمه قطع کرده‌اند.