یک میلیارد و صد میلیون تومان برای دو طبقه قبر در بهشت زهرا

یک میلیارد و صد میلیون تومان برای دو طبقه قبر در بهشت زهرا

یک قبر دو طبقه در قطعه ۱۶ بهشت زهرا با قیمت بیش از ۱.۱ میلیارد تومان به فروش گذاشته شده است.

تاریخ این آگهی برای شش روز پیش است و در این آگهی به سه ویژگی «با قابلیت قطعی انتقال سند»، «روبروی قطعه شهدا» و «نزدیک شیر آب» اشاره شده است.

قیمت نجومی قبر در تهران از خبرهایی است که هر چند وقت یک بار به آن پرداخته و سپس به فراموشی سپرده می‌شود. قیمت قبر در گورستان‌های معروف شهر تهران و اماکن زیارتی تهران یا شهرستان‌ها تا ۷۰۰ میلیون نیز گزارش شده است.