کاهش تولید ایران خودرو؛ روزانه ۹۱۰ دستگاه

کاهش تولید ایران خودرو؛ روزانه ۹۱۰ دستگاه

تولید روزانه ایران خودرو با کاهش ۴۷ درصدی به روزانه ۹۱۰ دستگاه رسیده است.

بنا به گفته یکی از مقامات مسئول در صنعت خودرو، تولید روزانه ایران‌خودرو در اردیبهشت حدود ۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه بود که میزان تولید روزانه این شرکت در مهرماه به حدود ۹۱۰ دستگاه رسیده است.

دولت با توجه به رکود بازار خودرو و نخریدن خودروهای صفر کیلومتر از سوی مشتریان، اعلام کرد وام ۲۵ میلیونی برای خرید خودرو می‌دهد که البته پرداخت این وام هنوز شروع نشده است و سبب تشدید رکود در بازار شد.

در همین راستا و پس از کمپین نخریدن خودرو صفر، از روز گذشته کمپین دیگری با عنوان «نه به وام ۲۵ میلیونی خرید خودرو» شکل گرفته است. دولت یکی از دلایل اصلی رکود بازار خودرو را شکل‌گیری کمپین نخریدن خودرو صفر می‌داند.