اعتراض عضو شورای شهر بندرعباس به ورود فاضلاب به دریا

اعتراض عضو شورای شهر بندرعباس به ورود فاضلاب به دریا

کیانوش جهانبخش عضو شورای شهر بندرعباس با هدف اعتراض به ورود بی رویه فاضلاب به دریا در این شهر،‌ خودش را در مقابل یکی از کانال‌های اصلی ورود فاضلاب به دریا قرار داد تا به این روش اعتراض خود را به این وضعیت و بی‌توجهی مسئولین شرکت آب و فاضلاب شهری بندرعباس اعلام کند.

جهانبخش به فاصله یک ساعت پیش از جلسه شورای شهر بندرعباس خود را در برابر یکی از کانال های واریز فاضلاب بندرعباس به دریا قرار داد و از آن جا نیز با همان لباس ها راهی جلسه علنی شورای شهر بندرعباس شد تا بدین شکل توجه جامعه و اعضای دیگر شورا و دستگاه‌های مسئول در این‌باره را اعلام کند.

به گفته این عضو شورای شهر بندرعباس دوازده سال است که شرکت آب و فاضلاب بندرعباس،‌ پساب (بازمانده‌ها و دورریزی‌های عمدتاً مایع محلی) فاضلاب این شهر را به دریا می‌ریزد و تاکنون هیچ اقدامی برای مقابله با آن از سوی سازمان محیط زیست صورت نگرفته است.

3591546_159