گلمانخانه و کشتی‌های به گل نشسته

گلمانخانه و کشتی‌های به گل نشسته

بندر گلمانخانه از مهمترین بنادر دریاچه ارومیه و در کنار روستایی به نام گلمانخانه واقع در ۲۰ کیلومتری شهر ارومیه است. عکس‌های مجتبی اسماعیل‌زاده در خبرگزاری تسنیم را از نابودی این بندر ببینید. در میدان در مورد خشکسالی بیشتر بخوانید.