skip to Main Content
انتخاب در گیم مهم است؛ ولی آزادی مهم‌تر است
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
بازی‌های رایانه‌ای واقعیت جهان را به پیش و پس از خود تقسیم کرده‌اند. بازشناسی حقیقت از خلال آن‌ها چطور خواهد بود؟ در زندگی واقعی هم ماجرا همین است؟ خورشید حتماً بالاخره روزی خاموش می‌شود. ماه بالاخره به زمین برخورد می‌کند. شب بالاخره روز می‌شود و روز بالاخره شب. آدم‌ها بالاخره منقرض می‌شوند و سوسک‌ها بالاخره دنیا را در دست می‌گیرند. جامعه‌ای متکی بر ارزش‌های والا و عدم تبعیض می‌سازند و کهکشان‌ها را فتح می‌کنند و شاخک‌شان را هم دست آدم‌ها نمی‌دهند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗