skip to Main Content
رمزگشایی از مرگ گوزن باردار در باغ وحش لرستان
شکست در پروژه احیای گوزن در لرستان با سنگ‌اندازی مردم
۲۸ فروردین ۱۳۹۵

تنها گوزن زرد ماده نیز روز هجدهم ماه جاری (فروردین‌ماه ۱۳۹۵) به‌همراه گوساله درون رحمش تلف شد. پس از گذشت شش سال از انتقال چهار گوزن زرد به خرم‌آباد به‌منظور احیای نسل این‌ گونه در استان لرستان، نه‌تنها جمعیت آنها اضافه نشده بلکه فقط یک گوزن نر باقی مانده است.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗